Kotipitäjä-lehti on täysin puolueeton ja riippumaton, kaikille ilmainen
Oulujokivarren asioiden puolestapuhuja.

Lehti jaetaan kaikkiin talouksiin Oulujokivarren kunnissa, Muhoksella, Vaalassa, Utajärvellä,
Paltamossa ja osassa Oulua.

Jakelualueet:
Muhos, Utajärvi, Vaala, Paltamo sekä Oulussa: Madekoski, Juurussuo, Heikkilänkangas, Pikkarala

Lue uusin lehti tästä:https://issuu.com/oysvesa/docs/kotipit_j_6-2024