Kotipitäjä-lehti on täysin puolueeton ja riippumaton, kaikille ilmainen
Oulujokivarren asioiden puolestapuhuja.

Lehti jaetaan kaikkiin talouksiin Oulujokivarren kunnissa, Muhoksella, Vaalassa, Utajärvellä,
Paltamossa ja osassa Oulua.

Kotipitäjä-lehti ilmestyy kahdesti kuussa keskiviikkoisin jakelualueen kotitalouksiin.

Jakelualueet:
Muhos, Utajärvi, Vaala, Paltamo sekä Oulussa: Madekoski, Juurussuo, Heikkilänkangas, Pikkarala

Uusin Kotipitäjä- lehti luettavissa ilmaiseksi tästä